احداث ایستگاه های جدید تاکسی

احداث ایستگاه های جدید تاکسی در محوطه بیمارستان توحید،فرجه و میدان سهروردی

احداث ایستگاه‌های جدید تاکسی

از اقدامات مفید گره ‌گشای ترافیک در ادامه پروسه‌ی روان‌سازی آمدورفت تاکسی‌ها و رضایت مردم، سازمان تاکسیرانی سنندج در روزهای پایانی فروردین‌ماه سال جاری با ایجاد ایستگاه مقابل درب ورودی بیمارستان توحید و مشخص نمودن ورود و خروج ، محوطه‌ای را در اختیار رانندگان محترم تاکسی گذاشته که از ایجاد ترافیک و بی‌نظمی کاسته ومشابه این کار ایجاد ایستگاه تاکسی مقابل مسجد جامع فرجه انجام‌شده است که مورد رضایت رانندگان شریف و مردم ساکن محله‌ی فرجه گردیده است و نیز ایستگاه تاکسی میدان سهروردی بارنگ آمیزی و نصب تابلو از سرگردانی مسافران و رانندگان به گونه‌ی مطلوبی کاسته است./