همشهری سلام

من یک تاکسیرانم

هدفم از انتخاب این حرفه جدا از نیاز به کار ، اشتیاق به خدمتگزاریست من نیز مانند شما به احترام نیازمندم دوست دارم عملکردم مورد توجه شما قرار گیرد و بنام

انسانی زحمتکش قدرم دانسته شود . شما را با هر زبان و فرهنگ قبول دارم و به مقصد می رسانم . و هدفم سالم رساندنتان است به مقصد دلخواه و انتظارات

معقولی هم ازمسافرانم دارم .

پیش از هر چیز می خواهم زبانتان خوش و گشاده رو باشید . من نیز دغدغه ی درآمد و خرج و مخارج و پرداخت قسط و هزار درد بی درمان دارم و چه بسا در

سرما و گرما در محیط تنگ تاکسی و با عبور هزاران باره از مسیرهای تکراری خسته و عاصی می شوم . لطفاً درکم کنید و به این بیاندشید که همسر و فرزندانم

چشم به راه من دارند تا با درآمدی که از شما حاصل می شود دست پر به خانه برگردم . تاکسیم را به خودرو شخصی ترجیح دهند و نیز رعایت نظافت و سلامت در

و صندلی هایم را بکنید که هزینه تعمیرگران است و سبب معطلی و کاسته شدن درآمدم میگردد . بخاطر کمبود پول خُرد مؤاخذه ام نکنید ، بهتر نیست مبلغ کرایه را

قبل از سوار شدن آماده کنید ؟! ما را معتمد خود بدانید چون مسئول حمل و نقل درون شهری هستیم و اگر دقایقی منتظر تاکسی شدید از سوار شدن به دیگر

خودروهای شخصی خودداری کنید چون رانندگان آن ها به عنوان شغل دوم و یا سوم به مسافرکشی نگاه میکنند ، اما تنها راه روزی و درآمد ما همین تاکسی

است !

فضای داخل تاکسی را از دود سیگار و دیگر آلودگی ها پر نکنیم . بیشتر عمر ما در این گردونه کوچک زرد می گذرد ، از رانندگان دیگر خودروها عاجزانه خواهانیم

محل توقف ما را اشغال نکنند تا بخاطر سوار کردن مسافران که چه بسا خانواده های خود شما هستند ما جریمه نشویم می دانید برای پرداخت یک برگ جریمه چند

ساعت باید اضافه کار بکنیم.

و در پایان از بازرسان محترم سازمان تاکسیرانی و پلیس محترم و محبوب راهور تقاضا داریم جسارتاً گاهی خود را جای ما بگذارند و با ما مهربانتر باشند .