از میدان آزادی

سامانه پیامکی: انتقادات. پیشنهادات.شکایات 100002040

غفور، انتهاي شريف آباد،  چهارراه بسيج، سه راه ادب، (سه راه ادب به شهرک سعدی)(از ترمینال سابق کرمانشاه به میدان نبوت)

5000 ريال

میدان کوهنورد، اوراز، ظفريه، ميادین شورا و گاز، شهرك كشاورز، انتهاي شهرك سعدي، شالمان، (سه راه ادب به فاز 2 شهرک سعدی) ، تكيه و چمن،بيمارستان توحيد، بيمارستان تامين اجتماعي،

6000ريال

فاز 2 شهرك سعدي، انتهاي مبارك آباد،17/1 و قراديان،19/4،ميدان جهاد و گريزه،شهرك زاگرس،بهشت محمدي،سيلو،شهرك صنعتي و پليس راه،شهرك 5 آذر،  ترمينال تهران،پارك محمدي ، بيمارستان قدس،

7000ريال

ويلاشهر، 19/2، 19/3

9000ريال

روستاي دوشان ،روستای قار و حسن آباد

10000ريال

ميدان انقلاب به میدان آزادی و بلعکس        3000ريال

از میدان انقلاب

از ساعت 24تا6صبح 50٪ به کل مبالغ اضافه می گردد.

ميدان سهروردي، خ 17 شهریور،ميدان كارگر

5000 ريال

عباس آباد پايين و بالا،ميدان لشكر،اسلام آباد، فرجه،قشلاق، شهرك مولوي، كمربندي كارگر،حاجي آباد پايين و بالا، سه راه نمكي به(دگايران،بيمارستان توحيد،پرديس)

6000ريال

شهرك بعثت،ترمينال تهران،شهرك شهيد ورمقاني،بهشت محمدي،پليس راه همدان،شهرك صنعتي،سيلو،(خ نمكي به بلوار ساحلي)(چهارراه چهار باغ به انتهاي كاني كوزله)

7000ريال

ترمینال سقز،( ترمینال سقز به ترمينال تهران)(ميدان نبوت به روستاي نايسر)

9000ريال

(ميدان نبوت به روستاي آساوله)

10000ريال

(سه راه نمکی به شهرک اندیشه) (چهارراه چهارباغ به میدان کاوه)(دوراهی نایسر به نایسر)

5000 ريال

سایر مسیرها داخل شهر

5000 ريال